NHẬN QUÀ PUBG MOBILE

Sự kiện nhận quà tri ân game thủ chính thức từ PUBG MOBILE.
Chú ý: Để nhận quà cần đạt cấp 35 trở lên. Mỗi tài khoản được nhận tối đa 1 vật phẩm.

item
XE DACIA CÁ MẬP
Nhận ngay
item
Xe MWKT 9
item
6000 + 2100 UC
item
HUYỀN THOẠI SEVEN SEAS - M24 CẤP 7 (Vĩnh Viễn)
item
CHÚ HỀ - M416 CẤP 7 (Vĩnh Viễn)
item
Vecter Ác Quỷ (Vĩnh Viễn)
item
Bò Sát Gầm Gừ-M416 Cấp 7 (Vĩnh Viễn)
item
BĂNG GIÁ - M416 CẤP 7 (Vĩnh Viễn)
item
HUYỀN THOẠI SEVEN SEAS - AKM CẤP 7 (Vĩnh Viễn)
item
Kỵ Binh Rừng Sâu - GROZA Cấp 7 (Vĩnh Viễn)